top of page
Hypnos- och regressionsterapeut
Me_studio 2.jpg
ihg_logo-white-proud-member.jpg

OM MIG

Mitt namn är Maria och jag har alltid haft ett stort intresse för  beteendevetenskap och personlig utveckling. Den andliga världen har alltid funnits där som något självklart som jag aldrig ifrågasatt. Min egen andliga och personliga utveckling accelererade för snart 5 år sedan och resan i mitt inre pågår ännu. Jag har en lång yrkesbakgrund inom design.

Mitt intresse för hypnosen väcktes under 90-talets mitt då jag var bosatt i England och utvecklade en flygfobi. Jag började gå i hypnosterapi och från att ha känt mig helt panikslagen av min fobi började jag snart flyga långresor för första gången i mitt liv, vilket hade varit helt otänkbart då. Hypnosen gjorde ett stort intryck på mig och jag kan fortfarande känna samma entusiasm idag, när jag tänker på de positiva och kraftfulla förändringar man kan åstadkomma med hypnosens hjälp.

Jag arbetar med att frigöra mönster, blockeringar och trauman som ligger i det undermedvetna sinnet. Regressioner till tidigare liv eller parallella existenser ger dig en bättre förståelse för din nuvarande livssituation . Du blir medveten om den röda tråden. Regressionsterapi hjälper dig att bli av med oförklarliga rädslor, mönster och programmeringar som hindrar dig från att nå din högsta potential. Jag har erfarenhet av att arbeta med bland annat tvilllingsjälar. 

UTBILDNINGAR 

Hypnosterapi - Jörgen Sundvall, SSEAH
Regressionsterapi - J Sundvall, SSEAH & K E Wells

Andlig Healing - Elisabeth Edborg, Seven Stars

Reiki  1 - Ann-Christine Axelsson

Future Life Progression - Karen E Wells

Livet mellan Liven (LBL) - Karen E Wells

Age regression - Karen E Wells, Mark Beale

* Medlem i International Hypnotists Guild & ansvarförsäkrad via Nordeuropeiska.

"Så snart du börjar gå ut

på vägen, visas vägen."

Rumi

Om Maria

EN RESA I DITT INRE

MED HYPNOS

  • Facebook
  • Instagram

"Den längsta resan för var

och en är den inre resan"

Dag Hammarskjöld

OM HYPNOSTERAPI

"Såret är den plats
där ljuset kommer in i dig"

Rumi

Om hypnosterapi

VAD ÄR HYPNOS?

Hypnos är ett naturligt och behagligt tillstånd när vi befinner oss mellan vakenhet och sömn. Många av oss befinner oss i dagligen i hypnotisk trance när vi dagdrömmer oss bort eller sjunker in i handlingen i en spännande bok eller en film. Liksom vid meditation sänks aktiviteten i hjärnan från vaket Beta tillstånd till Alpha eller Thetavågor. Det finns olika stadier av hypnos; lätt, mellandjup, djup hypnos och somnambulism. I detta djupt avslappnade tillstånd kommer du lättare i kontakt med ditt undermedvetna och det är där vi når obearbetade minnen, trauman, mönster och blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Hypnosen är en kraftfull behandlingsform för att  åstadkomma varaktiga förändringar och frigöra dig från det som hindrar dig att nå ditt högsta potential. Det räcker oftast med enstaka sessioner för att du ska bli hjälpt. En del märker förbättringar redan efter en session.

VAD ANVÄNDS HYPNOS TILL?

Hypnosterapi har många användningsområden men används oftast i terapeutiskt syfte. Hypnosterapi har inget med scenhypnos att göra. Hypnos är ett effektivt verktyg för att bryta ett negativt beteende eller ett mönster som du inte lyckats lösa med samtalsterapi eller övriga terapiformer. Hypnos är en effektiv metod för att bearbeta trauman och förträngda minnen som ligger djupt förankrade i ditt undermedvetna sinne.

HUR GÅR EN SESSION TILL?

Jag guidar dig ner i hypnotisk trance, till du når ett djupt avslappnat tillstånd och ställer sedan frågor till dig. Svaren kan komma till dig på olika sätt, genom något av dina sinnen. Antingen genom synen, hörseln, kännandet, anandet eller så bara vet du att det är på ett visst sätt. Efter sessionen går vi igenom vad som kommit upp under regressionen och samtalar kring det. Alla mina sessioner spelas in och jag tar även anteckningar. Jag har tystnadsplikt, är ansvarsförsäkrad och arbetar enligt etiska regelverk. Hypnos är inte farligt på något sätt och det finns ingen risk att du "fastnar". Du kan när som helst öppna ögonen och komma ut ur hypnosen om du så skulle vilja. Men de flesta känner sig behagligt dåsiga och vill gärna stanna kvar i det avslappnade tillståndet när sessionen är slut.

Hypnos är ett natuligt och väldigt behagligt tillstånd när vi befinner oss mellan vakenhet och sömn. Många av oss befinner oss i dagligen i det hypnotiska trancetillståndet när vi dagdrömmer oss bort eller sjunker in i handlingen i en spännande bok eller en film. Hypnos påminner mycket om meditation. Liksom vid meditation sänks aktiviteten i hjärnvågorna från Beta till Alpha, Theta och Delta. I detta djupt avslappnade tillstånd kommer du lättare i kontakt med ditt undermedvetna och det är där vi når obearbetade minnen, trauman, mönster och blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.

Hypnosen är en väldigt effektiv behandlingsform för att åstadkomma varaktiga förändringar, bli fri från begränsningar och hjälper dig nå din högsta potential. I jämförelse med samtalsterapi där du behöver gå i ett antal år, räcker det med några sessioner hypnosterapi för att du ska bli hjälpt.

Är hypnos farligt?

Hypnos är inte farligt och det finns ingen risk att du "fastnar". Du kan när som helst öppna ögonen och komma ut ur hypnosen om du så skulle vilja. Men de flesta känner sig behagligt dåsiga och vill gärna stanna kvar i det avslappnade tillståndet.

Vad används hypnos till?

Hypnosterapi har många användningsområden och används ofta i terapeutiskt syfte.

Hypnos är ett effektivt verktyg för att bryta ett negativt beteende eller ett mönster som du inte lyckats lösa med samtalsterapi eller. Vid beroendeproblematik som att sluta röka, gå ned i vikt, alkoholberoende. Hypnos används även vid depressioner, utmattning, ångesttillstånd, fobier och för stresshantering, smärtreducering eller sorgbearbetning. 

OM REGRESSIONSTERAPI

Vid en regression kommer du i kontakt med händelser antingen från barndomen eller från ett tidigare liv i en annan inkarnation. Under en regression återuppväcks gamla cellminnen som legat dolda i det undermedvetna. En regression kan vara mycket helande. Healingen sker när känslan som är förknippad med händelsen kommer upp till ytan och frigörs. Då släpper blockeringen.

NÄR BEHÖVS EN REGRESSION?

Regressionsterapi rekommenderas när du prövat andra former av terapi och du fortfarande känner att du sitter fast eller helt enkelt när du vill få en större självkännedom. En regression ger dig en större förståelse och insikter gällande din nuvarande livssituation, eventuella relationsproblem och återkommande mönster. Det kan hjälpa till att lösa upp fobier, rädslor och övriga blockeringar. Fysiska symptom kan försvinna. Allt blir plötsligt så självklart. Saker faller på plats. Du får ett annat perspektiv på tillvaron. Rädslan för döden minskar eller försvinner.

HUR KÄNNS EN REGRESSION?

Upplevelserna kommer till dig genom något av dina sinnen. En del upplever att de betraktar händelserna som på en filmduk, andra hör eller känner eller bara vet att det är på ett visst sätt. Ibland kan det kännas som vi fantiserat ihop det vi upplevt under hypnos. Men det är lätt att skilja på verkligt upplevda händelser och fantasi. När vi kan koppla en händelse till en känsla, så vet vi att det är på riktigt. Oavsett om du tror på det eller inte, så är det en stark känslomässig upplevelse som ger dig svar på frågor som du tidigare kanske har undrat över.

UTFORSKA DITT LIVSTEMA

Genom regressionsterapi kan man även utforska specifika teman, som har följt dig liv efter liv, som du kanske inte har varit medveten om. Eller också så förstår du precis, eftersom det oftast går en röd tråd genom varje liv. Det kan vara något särskilt som du, hur mycket du än försöker jobba med, inte har lyckats lösa. Då kan du ha upptäckt ditt "livstema".

"Om ljuset finns i ditt hjärta, kommer du att hitta din väg hem."

Rumi

REFERENSER

“När jag gick till Maria så hade jag egentligen inte så stora förhoppningar. Jag hade förlorat min tvillingsjäl 16 år tidigare i en bilolycka. Trots att det gått så lång tid så kände jag fortfarande sorg och smärta. Under regressionen guidade Maria mig med en lugn och behaglig röst. Hon fick mig att känna mig trygg under hela regressionen. Hon guidade mig igenom fyra tidigare liv där min tvillingsjäl dött före mig, precis som han gjort i det här livet. Jag gick så långt tillbaka som till ett liv på Lemurien tillsammans med min tvillingsjäl. Det hjälpte mig att förstå att man följer varandra liv efter liv. Jag fick t o m en frekvenshöjning på köpet. Det tjöt i mina öron hela kvällen. Jag känner mig mycket gladare än innan. Det har till och med gått så långt att det finns saker som jag inte accepterar längre. Besöket hos Maria gav mig oväntade positiva resultat i mitt liv. Därför rekommenderar jag henne varmt”.

— Annette

"Tack snälla för idag. Det var verkligen allt jag längtat efter och mycket mer. Ser redan framemot nästa möte med dig. Tack igen! ”

— Lily

Referenser

MINA TJÄNSTER

PAST LIVES 

TID FÖR SESSION: 2-2,5 tim

PRIS: 1 750 kr

TIDIGARE LIV REGRESSION

Vid en regression kommer du i kontakt med händelser från ett tidigare liv, i en annan inkarnation. En regression kan vara mycket helande och ger dig insikter och förståelse för din nuvarande livssituation. Den kan hjälpa till att lösa upp fobier och rädslor, återkommande mönster och blockeringar som du kanske inte lyckats lösa med hjälp av andra metoder eller terapiformer. Allt blir plötsligt så självklart. Saker faller på plats. Du förstår dina relationsmönster till vissa människor. Du får ett nytt perspektiv på tillvaron. Rädslan för döden minskar eller försvinner helt. Under en regression återuppväcks gamla cellminnen som ligger i det undermedvetna sinnet. Healingen sker när ursprungskänslan kommer upp till ytan, när känslorna förknippade med händelsen frigörs och dina blockeringar släpper. Regressionsterapi rekommenderas när du prövat andra former av terapi och känner att du fortfarande sitter fast. Det är ofta en stark känslomässig upplevelse som kan ge dig svar på frågor som du tidigare har undrat över. Sessionerna är långa och grundliga och spelas in.

FRAMTIDA LIV PROGRESSION

Eftersom linjär tid inte existerar i andevärlden, kan vi förflytta oss både bakåt och framåt i tiden. I en framtida liv progression kan vi antingen förflytta oss några år framåt i detta nuvarande liv, för att söka svar på hur vårt liv ser ut om vi gör vissa val eller vi kan förflytta oss till din nästa inkarnation. Vi kan även utforska hur skulle våra liv se ut om vi väljer att gå en annan väg? Hur kommer det valet att påverka vår framtid i detta liv eller kommande liv? Vi kan se vilka konsekvenser våra olika val för med sig för att vi lättare ska kunna ta beslut som vi kanske känner oss osäkra på. Vi kan även undersöka ett framtida liv i en annan inkarnation, hur vår karma har spelats ut och kommer vi att återfödas med samma själar som de vi inkarnerat tillsammans med i detta liv? Sessionen spelas in. 

PRESENT FUTURE

TID FÖR SESSION: 2-2,5 tim

PRIS: 1 750 kr

LIFE BETWEEN LIVES

TID FÖR SESSION: 3,5+ tim

PRIS: 2 550 kr 

LIVET MELLAN LIVEN (LBL)

En Livet mellan Liven session är er en lång själslig resa där du djupdyker och får svar på frågor som varför du inkarnerat till Jorden denna gång och vad du har kommit hit för att utföra och hur väl har du lyckats med de utmaningar du tagit på dig. Jag guidar dig in i hypnos till två neutrala händelser i din barndom, till livmodern innan du föddes till denna inkarnation. Du får uppleva din senaste inkarnation fram till din sista dag i livet, varefter du lämnar kroppen och får uppleva dig själv som själ. Du möter din guide, din själsgrupp och Rådet eller "The Elders". Du får förståelse för den värdkropp du har valt och den familj du har valt att inkarnera i. Du får ställa frågor om personer du har inkarnerat med och om betydelsen de har i ditt liv. Denna session gör man oftast bara en eller ett par gånger i livet. Det rekommenderas att man har gjort en regression innan. Sessionen spelas in.
 

HELA DITT INRE BARN 

Jag vägleder dig i hypnos tillbaka till ett tidigt minne i barndomen eller ungdomsåren där vi undersöker händelser som har orsakat dig känslomässiga sår, vad det var som hände dig, var du befann dig och vilka människor som du hade runt dig vid händelsen. Vi känner in, låter förträngda minnen komma upp till ytan och du får möjligheten att ha ett inre samtal med personerna som var involverade i händelsen för att läka dig, så att dessa bortträngda minnen inte längre kan påverka dig idag. Vi har alla ett litet barn inom oss, som har upplevt olika saker och reagerat på vissa händelser från ett ömtåligt barns perspektiv. Händelser som kan leda till känslor av övergivenhet som vuxen eller en känsla av att bli avvisad eller någon annan känsla som har påverkat ditt liv negativt. När du helar ditt inre barn, tar du tillbaka kontrollen över ditt liv och skapar dig ett liv fritt från begränsningar. Sessionen spelas in.

THE INNER CHILD

TID FÖR SESSION: 2-2,5 tim

PRIS: 1 750 kr

Mina tjänster

KONTAKTA MIG 

Varmt välkomna att kontakta mig på mobil eller e-mail för att boka en tid. 
OBS! Avbokningar bör ske senast 24 timmar innan. För avbokningar senare än 24 timmar debiteras 50% av kostnaden för behandlingen. Jag gör även sessioner via Skype.

MOBILNUMMER:

070 309 10 71

E-MAIL:
ADRESS:
 

Åsögatan 155 – 1 tr,  Stockholm 

T-bana: Medborgarplatsen (Södermalm)

Kontakta mig
bottom of page